Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hội nghị cán bộ chủ chốt

Ngày 4/7/2022, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Hội nghị có sự tham dự của Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường;  Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn trường; Chủ tịch hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Sinh viên; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ; Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính, Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Hội nghị lần này thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và tiến hành xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện nguồn cán bộ để giới thiệu nhân sự quy hoạch và bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng uỷ, Hội nghị đã tiến hành 2 quy trình: 1. Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ. 2. Quy trình xây dựng quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1. Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ đã tiến hành theo 4 bước.

Bước 1: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường (lần 1)

Bước 2: Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Trường

Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng của Trường

Bước 4: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường (lần 2)

2. Quy trình xây dựng quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bước 1. Xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn cán bộ dự kiến phát hiện, giới thiệu quy hoạch.

Bước 2. Tổ chức hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường (lần 1)

Bước 3. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường.

Bước 4. Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng của Trường

Bước 5. Tổ chức hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường (lần 2)

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, quy trình và các bước được thực hiện một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng thẩm quyền. Các đại biểu tham gia hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ sung quy hoạch các chức danh cho nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

 

 

 

Search job
Tay Nguyen University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.