Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Lễ ký kết hợp tác với Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Apec

Chiều ngày 1/7/2022, tại phòng 2.3 Nhà điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức  Lễ ký kết hợp tác giữa Nhà trường với Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Apec.

Tham gia buổi lễ ký kết, về phía Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Apec có bà Hoàng Thị Xuân Quỳnh – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Vũ Văn Thiệp; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS.TS Lê Đức Niêm – Thường vụ đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Văn Tiến Dũng – Trưởng phòng KH&QHQT, PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên – Trưởng phòng Đào tạo.

Tại buổi lễ ký kết, hai bên đã trao đổi và thống nhất một số nội dung trên cơ sở tự nguyện nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của mỗi bên và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội với những nội dung quan trọng: Tuyển chọn, giới thiệu sinh viên đi thực tập, làm việc ở nước ngoài; hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực.

Hình ảnh đại diện 2 đơn vị ký kết hợp tác

Search job
Tay Nguyen University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.