Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Thỏa thuận hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với UBND tỉnh Đắk Nông

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng KHCN - Sở KH&CN - tỉnh Đắk Nông,  Đoàn Công tác của Trường Đại học Tây Nguyên đã có chuyến thăm và làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông.

Tham dự buổi làm việc, về phía Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông có ông Đặng Văn Tin – Phó Giám đóc Sở KH&CN, bà Nguyễn Thị Tình – Phó Giám đốc Sở NN&NTNN, ông Hà Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện các phòng ban chức năng của Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông; về phía đoàn công tác của Trường Đại học Tây Nguyên có PGS.TS. Lê Đức Niêm - Phó Hiệu trưởng cùng đại diện các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm: Phòng KH&QHQT, Viện CNSH&MT, Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch Tài chính, Khoa Y Dược , Khoa Chăn nuôi Thú y, Khoa KHTN&CN, Khoa Nông Lâm nghiệp, Khoa Sư phạm, Khoa Kinh tế, TT KHXHNV.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Lê Đức Niêm - Phó Hiệu trưởng đã giới thiệu khái quát định hướng đề xuất của Trường Đại học Tây Nguyên về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thực hiện tại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 - 2025.

Trên cơ sở đó, hai bên đã thảo luận các định hướng hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2023 – 2025 và đi đến thống nhất một số nội dung trọng tâm đề xuất hợp tác giữa Trường Đại học Tây Nguyên và UBND tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới về các lĩnh vực:

  1. Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư thủy và Giáo dục:  

Triển khai các nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn các giống cây trồng; phục tráng, bảo tồn các giống cây trồng, cây dược liệu có giá trị khoa học, giá trị kinh tế cao. Nghiên cứu, ứng dụng CN sinh học trong sản xuất các chế phẩm sinh học, phân bón, phục vụ phòng, trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản; nghiên cứu, ứng dụng các quy trình công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm có lợi thế của Tỉnh. Nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội-nhân văn, giáo dục và đào tạo. Phối hợp xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường cho các mặt hàng nông sản, các loại gia súc có sừng là thế mạnh của Tỉnh. Xây dựng chương trình chọn, tạo và dinh dưỡng vật nuôi thực hành ứng dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến nhằm tạo ra các giống con lai có năng suất cao phù hợp với điều kiện nuôi dưỡng tại địa phương.

2.  Nghiên cứu về bệnh và sức khỏe người dân trong cộng đồng.

3. Chuyển giao và nhân rộng các quy trình công nghệ.

Buổi làm việc lần này giữa Trường Đại học Tây Nguyên và UBND tỉnh Đắk Nông tiếp nối các hoạt động hợp tác tốt đẹp và lâu dài, tạo nên bước phát triển mạnh mẽ cho cả hai bên trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và chuyển giao công nghệ.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Search job
Tay Nguyen University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.